• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون افتا

    دبیر کمیسیون : مهندس دوچرخه ساز

    برنامه جلسات
    1. چهارشنبه                    97/12/22
    2. سه شنبه                    98/02/31

     

    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    جلسه اول ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ 14:00 تا 16:00کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقی می باشد.
مجری: پورتال سامان