• شرکت های عضو
    ردیف کد عضویت نام کامل مدیر شهر تاریخ انقضای عضویت وضعیت اعتبار
    1 41010450 مجتمع فنی تبریز غفور غفوری تبریز 1398/09/30 منقضی شده
    2 41010458 توسعه گران فن آوری عصر نوین سهند مهدی شفیعی تبریز 1399/03/31
    3 41010457 ابزار دقیق بنیان فن مهدی احمدپور تبریز 1399/03/31
    4 41010455 وستا تک کبودان شعله نهاوندی تبریز 1399/03/31
    5 41010453 پویا شبکه سام پردازش آرزو باحجب هدایتی تبریز 1399/03/31
    6 41010459 مشاوره و بازاریابی پیشگامان فناوری اطلاعات آروین آتیه خانقاه مریم پورعلی تبریز 1399/04/31
    7 41010462 داده پویشگر ایما ایرانیان یوسف حاتمی تبریز 1399/05/31
    8 41010468 آسان بار پارسیان رامین ابراهیمی تبریز 1399/09/30
    9 41010469 رهپویان ویستا گام فرزاد صمدیه تبریز 1399/10/30
    10 41010470 شرکت تعاونی مهندسی سایار رایانه خاور میانه فاطمه صفی خانی میانه 1399/10/30
    11 41010318 آذر پژواک رایانه هوشمند سعید شریعتی تبریز 1399/07/30
    12 41010296 آذر نرم افزار ارس حمید قنبری تبریز 1399/10/30
    13 41010234 آذر وب نگار مهدی عاملی مهربانی تبریز 1394/06/31 منقضی شده
    14 41010007 آذربسامد محمد حسین محمدزاده رودکیان تبریز 1399/06/31
    15 41010294 آذرین نوآوران کیان آتیه عارف نصیری خلجی تبریز 1396/10/30 منقضی شده
    16 41010430 آرتا گسترش عصر سبز بابک قاسمی ثانی تبریز 1398/11/30 منقضی شده
    17 41010282 آرتام سیستم آذر صمد علی مددی تبریز 1396/04/31 منقضی شده
    18 41010284 آرتان تدبیر آژند علی غیاثی مرادی تبریز 1396/05/31 منقضی شده
    19 41010461 آرمان ارتباط ارک علی ژنده لاله 1399/05/31
    20 41010332 آرمان اندیشه عصر آذربایجان سوسن قرداشی پور اسفهلان تبریز 1398/11/30 منقضی شده
    21 41010444 آرمان پردازان ایرسا مجد بهرام امجدی زرنق تبریز 1398/08/30 منقضی شده
    22 41010316 آروین فناوران ارس (شعبه) داریوش محمودی تبریز 1398/05/31 منقضی شده
    23 41010108 آریا رسانا تبریز شهرام جواهریان تبریز 1395/03/31 منقضی شده
    24 41010304 آسان سیستم مبنا بهزاد شیرمحمدی تبریز 1399/01/31
    25 41010438 آلتین سیستم برساد تبریز صابر فرحایی تبریز 1398/06/19 منقضی شده
    26 41010266 آلتین فناور آینده نو اصغر جودت سعیدآباد تبریز 1399/07/30
    27 41010451 آلتین رایان فناور هاله بهارلو تبریز 1398/09/30 منقضی شده
    28 41010442 آرمان پویان راه نو ایلیاد حسین فطانت خواه تبریز 1398/07/30 منقضی شده
    29 41010299 آنا سیستم ایرانیان فرهاد شکوری تبریز 1398/11/30 منقضی شده
    30 41010279 آوای سلامت صبا آذرآبادگان عبدالحسین عسگری تبریز 1399/03/31
    31 41010202 ارتباطات آسیانت پرداز محمد کریمی تبریز 1398/04/31 منقضی شده
    32 41010184 ارتباطات پویای ژرف نگر حسین سرعتی تبریز 1397/03/31 منقضی شده
    33 41010460 ارگ رایان افزار سیستم احد رفعتی تبریز 1399/04/31
    34 41010272 ارمغان نگار سهند محمد علائی کلجاهی 1395/10/30 منقضی شده
    35 41010313 اطمینان گستر تبریز عباسعلی پویه تبریز 1399/04/31
    36 41010231 افتخار آذرین ایرانیان اصغر افتخاری تبریز 1399/05/31
    37 41010001 الکا پرداز تبریز جواد اعتماد تبریز 1399/06/31
    38 41010257 امین دیبا شبکه نسرین امیدجانی تبریز 1396/12/29 منقضی شده
    39 41010048 انیاک تبریز محمود موحدی تبریز 1395/09/30 منقضی شده
    40 41010331 ایده پردازان کارآفرین وحید علائی شبستر 1398/11/30 منقضی شده
    41 41010288 ایده تک سیستم رایا آرش صالح پور تبریز 1396/06/31 منقضی شده
    42 41010022 ایده سازان نرم افزار تبریز سید علی اخوان تبریز 1396/06/31 منقضی شده
    43 41010287 ایده نگاران شبکه انوری تبریز سید مجتبی مظلوم انور تبریز 1396/05/31 منقضی شده
    44 41010212 ایده های نوین پارسیان حسن اطاعت تبریز 1399/11/30
    45 41010448 خدمات ارتباطی ایرانسل علیرضا قلمبر دزفولی 1398/09/30 منقضی شده
    46 41010289 فنی ومهندسی ایشیق آرتان آذربایجان غلامرضا حسین خانی تبریز 1396/06/31 منقضی شده
    47 41010465 طلایه داران باریش سسی حسین علی محمدی تبریز 1399/08/30
    48 41010011 فن آوران اطلاعات و ارتباطات شمالغرب سید جعفر موسوی تبریز 1399/11/30
    49 41010024 قطب فن آوری اطلاعات شمس سید علی اعرج خدائی تبریز 1399/06/31
    50 41010242 فنی مهندسی پدید آوران مبتکر ربیعه بصیریان تبریز 1397/01/31 منقضی شده
    51 41010238 پارسیان صنعت پند علی اکبر عارف 1396/09/30 منقضی شده
    52 41010277 سهند نوین ارتباط تبریز علی پاتیار تبریز 1396/02/31 منقضی شده
    53 41010431 شرکت سامان تدارک سهند مهدی جعفرزاده تبریز 1398/03/31 منقضی شده
    54 41010314 بازرگانی مهرگلفام پویا میرحبیب ساجدی تبریز 1399/05/31
    55 41010136 برازین رایانه تبریز جواد قربانی برازین تبریز 1394/06/31 منقضی شده
    56 41010046 بزرگ نت آریا نعیمه نظیری مهربانی تبریز 1399/09/30
    57 41010021 بسامد رایانه تبریز محسن رسولی اقدم تبریز 1399/01/31
    58 41010251 بهکار قائم آذر حسن بیرامی تبریز 1395/09/30 منقضی شده
    59 41010433 شرکت داده پردازی ابتکار سیستم هوشمند سامانه سامان تقی پور تبریز 1398/04/31 منقضی شده
    60 41010232 بهین ساختار ارتباط ایمن فرهاد رضائی فردی تبریز 1399/06/31
    61 41010107 بهین سیار صبا امیر قاسم منصوری تبریز 1397/03/31 منقضی شده
    62 41010445 بهین فناوران آرکا (شعبه) میلاد سلمانی تبریز 1398/08/30 منقضی شده
    63 41010248 بیلگی یازار آذربایجان غفور علیپور تبریز 1395/06/31 منقضی شده
    64 41010176 بینا سامانه هوشمند سعید شیرسوار تبریز 1396/11/30 منقضی شده
    65 41010326 بینا ماشین آسیا غلامرضا چمن خواه تبریز 1399/08/30
    66 41010274 بیناماشین ارس حمیدالهامی جلفا 1395/11/30 منقضی شده
    67 41010250 پارسان لین ارتباطات رضا فاتح تبریز 1396/08/30 منقضی شده
    68 41010439 سامان گستر عصر پارسیان احد پارسای خطیبی تبریز 1399/06/31
    69 41010269 پارلا سامانه راد بهزاد کریم زاده نقشینه تبریز 1395/08/30 منقضی شده
    70 41010336 پدیده حرفه ایرانیان (شعبه) علیرضا منصوری جوقی تبریز 1399/01/31
    71 41010463 شرکت پردازش پیشرفته شبکه ای مهرنوش فرج زاده 1399/05/31
    72 41010309 پردازشگر صفر و یک شمال غرب رضا علمی تبریز 1399/03/31
    73 41010122 پژواک رویال رایانه یعقوب ناظری تبریز 1399/10/30
    74 41010276 پژوهشکده دانشگاهی علوم فنون نوید آرمان آتیه ابوالفضل نقی زادهءاقدم خانقاه تبریز 1398/01/31 منقضی شده
    75 41010219 پویا گستر الکا پویا اعتماد تبریز 1399/03/31
    76 41010311 پویاشبکه آرمان آریانا سهیل حیدری تبریز 1398/04/31 منقضی شده
    77 41010026 پیراد تبریز محمدتقی پورعلیقلی ایپچی تبریز 1399/06/31
    78 41010225 پیشتازان جهان ارتباطات فاخته تبریز ناصر نجفی آذر تبریز 1399/04/31
    79 41010223 پیشرو داده پردازی دیبا ولی سلمانی شادباد تبریز 1397/04/31 منقضی شده
    80 41010291 پیشگامان خدمات الکترونیک ایلیا گستر لیلا موسوی تبریز 1399/07/30
    81 41010310 پیشگامان مانا ارتباط آسیا حسین طالب تبریز 1399/03/31
    82 41010321 تابش رایان انرژی نادر یاسائی تبریز 1399/07/30
    83 41010273 شبکه گستران امن تاوریژ سید علی صادق زاده خسروشاهی تبریز 1395/11/30 منقضی شده
    84 41010308 تجارت آذر ترک تبریز نیما عیوض ضیائی تبریز 1397/03/31 منقضی شده
    85 41010327 تجارت الکترونیک چاره اندیش فرزین سمائی تبریز 1397/08/30 منقضی شده
    86 41010252 تدبیر اندیشان بین رایانه نوین احد درفشی چارطاق تبریز 1394/10/30 منقضی شده
    87 41010290 تدبیر پردازان پیشگام ارس فائز هابیلی تبریز 1396/06/31 منقضی شده
    88 41010034 تدوین گران سیستم تبریز علی فرشباف زیرک کار تبریز 1394/06/31 منقضی شده
    89 41010098 تراس گستر آذر مرتضی رضوانی فرد تبریز 1397/01/31 منقضی شده
    90 41010191 تراشه پرداز بِه فکر تبریز نادر زهدی تبریز 1394/08/30 منقضی شده
    91 41010049 تسهیل گستر علیرضا غضنفری تبریز 1394/11/30 منقضی شده
    92 41010226 تعاونی خدمات رایانه ای واطلاع رسانی 2255 عجب شیر پروانه بصیری عجب شیر 1395/04/31 منقضی شده
    93 41010174 تعاونی خدمات کامپیوتری اندیشه گستر مراغه هادی تقوی مراغه 1396/10/30 منقضی شده
    94 41010258 فناوران توت آذربایجان سعید شیرمحمدی تبریز 1396/01/31 منقضی شده
    95 41010167 توسعه آرمان دیس محمد محمد یاری تبریز 1397/07/30 منقضی شده
    96 41010297 توسعه ارتباطات و پردازش داده رسانت حسین طالب تبریز 1396/10/30 منقضی شده
    97 41010204 توسعه دهندگان فناوری آبدیس علی سعادت تبریز 1394/05/31 منقضی شده
    98 41010016 توسعه گران نرم افزار آذربایجان جعفر تنها تبریز 1397/12/29 منقضی شده
    99 41010244 تعاونی توسعه نرم افزاری ترنج فخرالدین پورعلی جلالی تبریز 1398/02/31 منقضی شده
    100 41010280 توسعه نرم افزار بهاور دامون شیوا امینه راشد تبریز 1399/11/30
    101 41010192 توسعه نرم افزار و پردازش اطلاعات آرمان ابوالفضل پور محمد دیزجی تبریز 1398/08/30 منقضی شده
    102 41010264 طرح برجسته رسا هومن کیانور تبریز 1396/04/31 منقضی شده
    103 41010259 تدبیر رسانه سهند وحید ارجمند تبریز 1396/01/31 منقضی شده
    104 41010292 چشمه نور تبریز سعیداله حسین زاده تبریز 1397/09/30 منقضی شده
    105 41010137 چکاد رایان کوهستان مشرق حسین تاری فرد کرویق تبریز 1399/07/30
    106 41010003 خدمات دانا کامپیوتر جعفر فرج لی عباسی تبریز 1397/06/31 منقضی شده
    107 41010027 خدمات کامپیوتری سهند ارقام مراغه داور ارفعی مراغه 1397/06/31 منقضی شده
    108 41010449 داده پرداز تصمیم ساز یونس نوریان شادباد تبریز 1398/09/30 منقضی شده
    109 41010036 داده پردازی تبریز ناصر حسین زاده ماهوتچی تبریز 1396/06/31 منقضی شده
    110 41010333 داده پردازی گستر آذرابادگان تبریز جواد کاظم زاده تبریز 1399/11/30
    111 41010262 داده پشتیبان رهیاب تبریز حسین آقازاده تبریز 1395/02/31 منقضی شده
    112 41010285 دانا پرداز پویا مهر لیلا احتشام دفتری تبریز 1399/11/30
    113 41010320 دانش پردازان داده گستر سهند مریم زرعی مرکید تبریز 1399/11/30
    114 41010443 دیده بان صنعت برتر تبریز سجاد عباسی نسب نوجه ده تبریز 1398/08/30 منقضی شده
    115 41010434 راد هوش افزا حامد مهجوری تبریز 1398/04/31 منقضی شده
    116 41010253 رایانه کاران آماردوز علی محمدی میانه 1394/10/30 منقضی شده
    117 41010141 رایا سیستم آذرآبادگان محمد صفاخو تبریز 1399/07/30
    118 41010298 رایان جهان پردازشگر بیاض محمد بیاضی تبریز 1396/11/30 منقضی شده
    119 41010078 رایانه ای آریا سیستم ید اله سنائی سراب 1395/07/30 منقضی شده
    120 41010120 رایانه ای شبکه سازان امروز سید مصطفی مظلوم انور تبریز 1395/09/30 منقضی شده
    121 41010103 رایانه ای فناوران راد رحیم تیشه زن تبریز 1396/02/31 منقضی شده
    122 41010206 رایانه گستر اورامن سیستم امیر علی بافنده پورسردرود تبریز 1398/07/30 منقضی شده
    123 41010030 رایانه و خدمات مهندسی ریزکاران تبریز محمدباقر محمدی لامع تبریز 1399/01/31
    124 41010243 رایانه تلفن یار هوشمند سهند سخائی تبریز 1399/11/30
    125 41010286 رسا داده گستر میلان فرهاد تقی زاده میلانی تبریز 1399/05/31
    126 41010271 داده پردازی رسپینا (شعبه) محمد صادقین تبریز 1398/09/30 منقضی شده
    127 41010281 رستاک آران نوید ارسباران شهرام اسدی اهر 1397/03/31 منقضی شده
    128 41010008 رقم سازان تبریز محمد رضا اصل پور تبریز 1398/01/31 منقضی شده
    129 41010447 تندیس تجارت رومینا نیما مالکی تبریز 1398/08/30 منقضی شده
    130 41010020 روند کامپیوتر رضا آقائی جمیلی تبریز 1394/06/31 منقضی شده
    131 41010162 رهنمون ارتباطات و ایده پردازان رسانه گستر تبریز سید تقی رضوی تبریز 1396/05/31 منقضی شده
    132 41010334 ژرف اندیش فن فرداد عارف میری تبریز 1397/11/30 منقضی شده
    133 41010012 سالار کامپیوتر شهرام اعزاز تبریز 1399/01/31
    134 41010148 سامانه گستر میانه محمد رضا انگوتی گلنگدری میانه 1397/10/30 منقضی شده
    135 41010432 شرکت سانا اطلاعات آرون امید دهقانی تبریز 1399/03/31
    136 41010182 سپهر ارتباطات سهند مهدی رمضان پور تبریز 1394/02/31 منقضی شده
    137 41010329 سپهر ارتباطات هوشمند شبکه شهر امیر احمدزاده ینگجه تبریز 1399/10/30
    138 41010081 فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاک نادر آقازاده تبریز 1398/08/30 منقضی شده
    139 41010456 سترگ اندیشه توسعه راهبرد ایرانیان مهدی سیف الدینی اصل تبریز 1399/03/31
    140 41010330 سخت افزار رایان مهر پرویز شیر علی پور دلوی تبریز 1398/03/31 منقضی شده
    141 41010261 ثنا سیستم سهند مصطفی سوختانلو تبریز 1399/02/31
    142 41010435 سیمای هوشمند وستا سیما ناصری تبریز 1398/04/31 منقضی شده
    143 41010335 شاهین سهند آذربایجان افشین نجارزاده بدر تبریز 1398/01/31 منقضی شده
    144 41010187 شبکه ارتباطات بلوط جواد عظیمی تبریز 1398/04/31 منقضی شده
    145 41010015 شبکه پرداز آذربایجان محمد حسین رنجبری تبریز 1399/04/31
    146 41010305 شبکه توسعه فناوری اطلاعات آفتاب شفا خرم احمدزاده اصل تبریز 1399/02/31
    147 41010322 شبکه سازان ایمن گستر رضا احمدی تبریز 1398/07/30 منقضی شده
    148 41010454 شرکت ترکان ایپک یولی تبریز محمد ولی کلانتری تبریز 1399/03/31
    149 41010254 سرمایه گذاری کارکنان ارتباطات و مخابرات غلامرضا بهنام تبریز 1396/10/30 منقضی شده
    150 41010113 شمس پردازشگر آذربایجان محمد حیدری تبریز 1395/06/31 منقضی شده
    151 41010467 عصرارتباطات شهریار تبریز امیرحسین حمیدزاده رضوی تبریز 1399/09/30
    152 41010323 شیبا الکترونیک مهراد سعید شیرسوار تبریز 1399/07/30
    153 41010247 فنی مهندسی مشاوران ارتباطات صبح هدف مهدی آقازاده تبریز 1395/03/31 منقضی شده
    154 41010267 صدر پرداز آذربایجان جواد محمودی جسور تبریز 1398/07/30 منقضی شده
    155 41010255 صنایع هوش مصنوعی سلامت سازان سهند حامد پاکزاد تبریز 1398/11/30 منقضی شده
    156 41010270 موسسه صنف الکترونیک ائل دار اقدم ابوالفضل نقی زادهءاقدم خانقاه تبریز 1396/08/30 منقضی شده
    157 41010170 طراح سیستم آذربایجان آروین تقی زاده تبریز 1395/08/30 منقضی شده
    158 41010239 طراحان سیستم رایمون اتابک پناهی تبریز 1399/11/30
    159 41010464 تجارت گستر رایان مهر اسیا مهدی بابازاده تبریز 1399/08/30
    160 41010328 طرح وتوسعه فناوری اطلاعات نگاه نو فرامرز اسدپور تبریز 1399/10/30
    161 41010045 طلایه داران شبکه آذربایجان حسین علی محمدی تبریز 1399/08/30
    162 41010249 سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز مهندس فیضی تبریز 1394/06/31 منقضی شده
    163 41010002 فراز رایانه آذر محمد رضا رنجبری تبریز 1399/06/31
    164 41010233 فناوری فراسیستم فرتاک حسین فرآور تبریز 1398/06/31 منقضی شده
    165 41010246 ارتباطات فرانگر سهند رضا عبهری تبریز 1398/02/31 منقضی شده
    166 41010317 فردنگارآذربایجان میرغفارسیدزاده تبریز 1399/06/31
    167 41010032 فرهیختگان آروین نوین سید رضا اصل علوی پایدار تبریز 1396/05/31 منقضی شده
    168 41010307 فکر بهتر ایرانیان برنا ایرج هاشمی نیا تبریز 1397/02/31 منقضی شده
    169 41010295 فلامینگو پخش عصر نو علی آنائی تبریز 1399/11/30
    170 41010163 فن آوری اطلاعات و ارتباطات ماد رایان غلامرضا خسروی تبریز 1398/06/31 منقضی شده
    171 41010260 فن گستر تاوریژ سامان باژیان تبریز 1399/01/31
    172 41010324 فناوران ارتباطات ره سو رؤیا پورحسین خونیق تبریز 1399/07/30
    173 41010306 فناوران ارتباطات مبین رسا بابک حاتملو سعدآبادی تبریز 1399/02/31
    174 41010283 فناوران افق ایمان آذربایجان نادر ریحانی پورباسمنج 1398/05/31 منقضی شده
    175 41010178 فناوران ره آورد سُها کمیل پاکزاد تبریز 1395/01/31 منقضی شده
    176 41010312 فناوری اطلاعات و ارتباطات توسعه نگار فرنام سیده نگار یعقوب اذری تبریز 1399/04/31
    177 41010096 فناوری اطلاعات و ارتباطات فرا نوین تبریز حامد معین پور سرخاب تبریز 1396/12/29 منقضی شده
    178 41010303 فناوری های هوشمند عرشیا محمدتقی ژام تبریز 1397/01/31 منقضی شده
    179 41010300 فنی مهندسی پاد سیستم پایا تبریز محمد فیروزفر آقایی تبریز 1397/01/31 منقضی شده
    180 41010171 فنی مهندسی سیستم های اطلاعاتی فراداده تبریز آرش عزیزوند تبریز 1399/08/30
    181 41010437 شرکت فنی و مهندسی اولدوز شبکه اهر احد زارع اهر 1398/05/31 منقضی شده
    182 41010256 فی یام صنعت کوثر اسماعیل حنفی تبریز 1395/11/30 منقضی شده
    183 41010117 کلینیک مدیریت آذربایجان سید مهدی حمیم اسکوئی تبریز 1399/08/30
    184 41010228 فرآیند گستر کهن جام سید مسعود فاطمی علوی تبریز 1399/05/31
    185 41010230 گروه مشاوران کهن جام سهند فرزام فخرواعظی تبریز 1399/05/31
    186 41010436 مریم فرحی شاهگلی مریم فرحی شاهگلی تبریز 1398/04/31 منقضی شده
    187 41010315 گرافیک فیلم شمالغرب یونس عباس پور تبریز 1397/05/31 منقضی شده
    188 41010006 گروه مشاورین فن آوران صبا داود ریحانی فر تبریز 1399/06/31
    189 41010208 ماد امید آذر رضا مقصودی تبریز 1394/09/30 منقضی شده
    190 41010017 مشاورین انفورماتیک نیرو محمد حسین قمیان تبریز 1399/06/31
    191 41010275 مبین پردازش مرسا رضا اسکندری تبریز 1399/01/31
    192 41010155 مجتمع فنی مهندسی نوآوران البرز رایانه شهرام پورحسین تبریز 1395/02/31 منقضی شده
    193 41010325 مخابرات استان آذربایجان شرقی یوسف شکوری تبریز 1397/07/30 منقضی شده
    194 41010441 مکین شبکه آذرآبادگان ایوب هادی حیران تبریز 1399/07/30
    195 41010293 موسسه سیما رسانه شهر محمد علی قلی نواز تبریز 1399/09/30
    196 41010194 مهندسی ایما پرداز تبریز مجید قندچی تبریز 1394/08/30 منقضی شده
    197 41010057 مهندسی ایمن پرداز آذر فرهاد محمدی مزرعه تبریز 1399/01/31
    198 41010156 مهندسی بیلگی سایار شبکه سیداحمد باقرزاده ارجمندی تبریز 1396/02/31 منقضی شده
    199 41010018 مهندسی تکرو سیستم مجید محمدی تبریز 1399/11/30
    200 41010067 مهندسی داده تامین خاورمیانه عباسعلی قرخانلو تبریز 1394/04/31 منقضی شده
    201 41010180 مهندسی شبکه و داده پردازی هِرماس علیرضا قویدل تبریز 1394/01/31 منقضی شده
    202 41010132 مهندسی شبکه و فناوری اطلاعات تحلیلگران تبریز داود حاتمی تبریز 1399/04/31
    203 41010142 مهندسی ماتریس نگین ارقام رحمان پاشائی تبریز 1398/07/30 منقضی شده
    204 41010028 مهندسی همارا سیستم تبریز رضا جلیل زاده خیابانی تبریز 1399/06/31
    205 41010227 نارون سایار ارس جواد نادری جلفا 1398/05/31 منقضی شده
    206 41010154 نت پرداز آذر مهدی پاشاپور انباردان تبریز 1399/02/31
    207 41010129 ندا پرداز صبا سامان پسیان تبریز 1397/02/31 منقضی شده
    208 41010152 نرم افزار سیستم های یکپارچه فجر آذربایجان حسن پور هدایتی تبریز 1399/01/31
    209 41010193 نگاره سیستم مانا مهدی کربلای علی زاده ایفا تبریز 1397/08/30 منقضی شده
    210 41010302 نگین صنعت آرشام سهند سید محمد موسوی تبریز 1398/01/31 منقضی شده
    211 41010278 نما گستر الکترونیک هوشمند حسین دشن تبریز 1396/03/31 منقضی شده
    212 41010265 نسل نو موج اندیشه مجتبی دوچرخه ساز تبریز 1397/06/31 منقضی شده
    213 41010140 نویان میهن افزار پدرام صالح پور تبریز 1399/07/30
    214 41010197 نوین پایدار الکترونیک یوسف افشردی تبریز 1394/11/30 منقضی شده
    215 41010186 نوین پژواک اطلاعات عصر علی فرخ تبریز 1397/04/31 منقضی شده
    216 41010466 تجارت گستران راه الماس پیمان جهانی اسگویی تبریز 1399/09/30
    217 41010446 فناوران هادی الکترونیک آذربایجان هادی ساعتی مهتدی تبریز 1398/08/30 منقضی شده
    218 41010211 پیشگامان فناوری اطلاعات هامون هادی حسین زاده تبریز 1398/11/30 منقضی شده
    219 41010263 داده گستر عصر نوین (شعبه) سیدایمان میری تبریز 1398/02/31 منقضی شده
    220 41010044 همکاران سیستم آذربایجانشرقی فرهاد نیک نفس تبریز 1399/08/30
    221 41010004 مهندسی شبکه وفناوری اطلاعات همگامان ابوالفضل محمدی قدیم تبریز 1398/06/31 منقضی شده
    222 41010319 هیراد پردازش آذر مصطفی مرامی تبریز 1399/07/30
    223 41010268 ریز پردازان یاسان پدرام حبیبی تبریز 1398/07/30 منقضی شده
    224 41010452 ایده پردازان دانش یاسان اسماعیل بانان علی عباسی تبریز 1399/01/31
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقی می باشد.
مجری: پورتال سامان