• شرکت های عضو
    ردیف کد عضویت نام کامل مدیر شهر تاریخ انقضای عضویت وضعیت اعتبار
    1 41010450 مجتمع فنی تبریز غفور غفوری تبریز 1398/09/30
    2 41010453 پویا شبکه سام پردازش آرزو باحجب هدایتی تبریز 1399/03/31
    3 41010318 آذر پژواک رایانه هوشمند سعید شریعتی تبریز 1398/07/30
    4 41010198 آذر صبانت خسروشهر محمد امیرزاده خسروشاهی خسروشهر 1394/11/30 منقضی شده
    5 41010296 آذر نرم افزار ارس حمید قنبری تبریز 1397/10/30 منقضی شده
    6 41010234 آذر وب نگار مهدی عاملی مهربانی تبریز 1394/06/31 منقضی شده
    7 41010007 آذربسامد محمد حسین محمدزاده رودکیان تبریز 1398/06/31
    8 41010294 آذرین نوآوران کیان آتیه عارف نصیری خلجی تبریز 1396/10/30 منقضی شده
    9 41010430 آرتا گسترش عصر سبز بابک قاسمی ثانی تبریز 1398/11/30
    10 41010282 آرتام سیستم آذر صمد علی مددی تبریز 1396/04/31 منقضی شده
    11 41010284 آرتان تدبیر آژند علی غیاثی مرادی تبریز 1396/05/31 منقضی شده
    12 41010332 آرمان اندیشه عصر آذربایجان سوسن قرداشی پور اسفهلان تبریز 1398/11/30
    13 41010444 آرمان پردازان ایرسا مجد بهرام امجدی زرنق تبریز 1398/08/30
    14 41010316 آروین فناوران ارس (شعبه) داریوش محمودی تبریز 1398/05/31
    15 41010108 آریا رسانا تبریز شهرام جواهریان تبریز 1395/03/31 منقضی شده
    16 41010304 آسان سیستم مبنا بهزاد شیرمحمدی تبریز 1399/01/31
    17 41010438 آلتین سیستم برساد تبریز صابر فرحایی تبریز 1398/06/19
    18 41010266 آلتین فناور آینده نو اصغر جودت سعیدآباد تبریز 1398/07/30
    19 41010451 آلتین رایان فناور هاله بهارلو تبریز 1398/09/30
    20 41010442 آرمان پویان راه نو ایلیاد حسین فطانت خواه تبریز 1398/07/30
    21 41010299 آنا سیستم ایرانیان فرهاد شکوری تبریز 1398/11/30
    22 41010279 آوای سلامت صبا آذرآبادگان آسیه خانی تبریز 1399/03/31
    23 41010202 ارتباطات آسیانت پرداز محمد کریمی تبریز 1398/04/31
    24 41010184 ارتباطات پویای ژرف نگر حسین سرعتی تبریز 1397/03/31 منقضی شده
    25 41010272 ارمغان نگار سهند محمد علائی کلجاهی 1395/10/30 منقضی شده
    26 41010313 اطمینان گستر تبریز عباسعلی پویه تبریز 1398/04/31
    27 41010231 افتخار آذرین ایرانیان اصغر افتخاری تبریز 1398/05/31
    28 41010001 الکا پرداز تبریز جواد اعتماد تبریز 1397/06/31 منقضی شده
    29 41010257 امین دیبا شبکه نسرین امیدجانی تبریز 1396/12/29 منقضی شده
    30 41010048 انیاک تبریز محمود موحدی تبریز 1395/09/30 منقضی شده
    31 41010331 ایده پردازان کارآفرین وحید علائی شبستر 1397/11/30 منقضی شده
    32 41010288 ایده تک سیستم رایا آرش صالح پور تبریز 1396/06/31 منقضی شده
    33 41010022 ایده سازان نرم افزار تبریز سید علی اخوان تبریز 1396/06/31 منقضی شده
    34 41010287 ایده نگاران شبکه انوری تبریز سید مجتبی مظلوم انور تبریز 1396/05/31 منقضی شده
    35 41010212 ایده های نوین پارسیان حسن اطاعت تبریز 1398/11/30
    36 41010448 خدمات ارتباطی ایرانسل علیرضا قلمبر دزفولی 1398/09/30
    37 41010289 فنی ومهندسی ایشیق آرتان آذربایجان غلامرضا حسین خانی تبریز 1396/06/31 منقضی شده
    38 41010011 فن آوران اطلاعات و ارتباطات شمالغرب سید جعفر موسوی تبریز 1398/11/30
    39 41010024 قطب فن آوری اطلاعات شمس سید علی اعرج خدائی تبریز 1398/06/31
    40 41010242 فنی مهندسی پدید آوران مبتکر ربیعه بصیریان تبریز 1397/01/31 منقضی شده
    41 41010238 پارسیان صنعت پند علی اکبر عارف 1396/09/30 منقضی شده
    42 41010277 سهند نوین ارتباط تبریز علی پاتیار تبریز 1396/02/31 منقضی شده
    43 41010431 شرکت سامان تدارک سهند مهدی جعفرزاده تبریز 1398/03/31
    44 41010314 بازرگانی مهرگلفام پویا میرحبیب ساجدی تبریز 1397/05/31 منقضی شده
    45 41010136 برازین رایانه تبریز جواد قربانی برازین تبریز 1394/06/31 منقضی شده
    46 41010046 بزرگ نت آریا نعیمه نظیری مهربانی تبریز 1398/09/30
    47 41010021 بسامد رایانه تبریز محسن رسولی اقدم تبریز 1398/01/31 منقضی شده
    48 41010251 بهکار قائم آذر حسن بیرامی تبریز 1395/09/30 منقضی شده
    49 41010433 شرکت داده پردازی ابتکار سیستم هوشمند سامانه سامان تقی پور تبریز 1398/04/31
    50 41010232 بهین ساختار ارتباط ایمن فرهاد رضائی فردی تبریز 1398/06/31کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقی می باشد.
مجری: پورتال سامان