• کمیسیون های تخصصی
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون های تخصصی

    کمیسیون اینترنت و انتقال داده ها

    معرفی کمیسیون شبکه

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقی می باشد.
مجری: پورتال سامان