•  
    اعضای شورای انتظامی

    اعضای شورای انتظامی بدوی

    ردیف

    نام عضو

    نام نماینده

    سمت در شورا

    1

     سید علی اعرج خدایی

     -

    عضو

    2

     رضا رهبری

    نایب رئیس اول

     عضو

    3

    داود حاتمی

    نایب رئیس دوم

    عضو

    4

    سید مهدی حمیم اسکویی

    هیئت مدیره و حقوق دان

    عضو 

    5

     اصغر افتخاری

    هیئت مدیره

     حقوقدان

     

    اعضای شورای انتظامی تجدید نظر

    ردیف

    نام عضو

    نام نماینده

    سمت در شورا

    1

    ابوالفضل محمدی قدیم

    هیئت مدیره

    عضو

    2

    امیر قدسی

    نماینده شوارا

    عضو

    3

    حامد جمشیدی

    نماینده هیدت مدیره

    عضو

    4

     فرداد تیموری

    نماینده استاندار

    عضو

    5

    جمشید سفیلو

     نماینده استاندار

    عضو

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقی می باشد.
مجری: پورتال سامان