• معرفی هیات مدیره
   • انجمن مباحثه
   •  
    هیئت مدیره
    رضا جلیل زاده
    سمت سازمانی : رئیس هیئت مدیره
    پست الکترونیک :info@hamarasystem.net 
    عنوان شرکت: مهندسی همارا سیستم تبریز
     
    مسعود خامکچیان
    سمت سازمانی : نایب رئیس اول هیئت مدیره
    پست الکترونیک :m.khamak@gmail.com
    عنوان فروشگاه : صنم کامپیوتر
     
     
    محمد رضا اصل پور
    سمت سازمانی : نایب رئیس دوم هیئت مدیره
    پست الکترونیک :tabriz_rq@yahoo.com
    عنوان شرکت: رقم سازان تبریز
     
    جعفر فرجلی عباسی
    سمت سازمانی : خزانه دار هیئت مدیره
    پست الکترونیک : info@danacomputer.com
    عنوان شرکت: خدمات دانا کامپیوتر
     
     
     
    سید علی موسوی
    سمت سازمانی : دبیرسازمان نظام صنفی
    پست الکترونیک : moosavi@nsrtabriz.org
    عضو مشاور هیئت مدیره
     
     
     
    نادر آقا زاده
    سمت سازمانی: عضو شرکتی هیئت مدیره
    پست الکترونیک : info@setaksoft.com
    عنوان شرکت : فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاک
     
     
     
    حسن اطاعت
    سمت سازمانی :عضو شرکتی هیئت مدیره
    پست الکترونیک :etaat@pni.ir
    عنوان شرکت : ایده های نوین پارسیان
     
     
     
    جواد اعتماد
    سمت سازمانی : عضو شرکتی هیئت مدیره
    پست الکترونیک : manager@elka-pt.net
    عنوان شرکت : الکا پرداز تبریز
     
     
     
    سید علی اعرج خدایی
    سمت سازمانی : عضو شرکتی هیئت مدیره
    پست الکترونیک :info@ITshams.ir
    عنوان شرکت : قطب فن آوری اطلاعات شمس
     
     
     
    آیدا زاهد
    سمت سازمانی : عضو شرکتی هیئت مدیره
    پست الکترونیک : info@netpardazco.com
    عنوان شرکت : نت پرداز آذر
     
     
     
    حامد معین پور
    سمت سازمانی : عضو شرکتی هیئت مدیره
    پست الکترونیک : moeinpour@gmail.com
    عنوان شرکت : فناوری اطلاعات و ارتباطات فرانوین
     
     
     
    فرهاد عجمی
    سمت سازمانی : عضو فروشگاهی هیئت مدیره
    پست الکترونیک: farhad_ajami@yahoo.com
    عنوان فروشگاه: موسسه کامپیوتری پدیده
     
     
     
    امیر قدسی
    سمت سازمانی : عضو فروشگاهی هیئت مدیره
    پست الکترونیک ghodsicomputer@yahoo.com
    عنوان فروشگاه : کامپیوتر قدسی
     
     
     
    محمدرضا رنجبری
     سمت سازمانی:بازرس اصلی
     پست الکترونیک:farazco@gmail.com
     عنوان شرکت:فرار رایانه آذر
     
     

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقی می باشد.
مجری: پورتال سامان