• معرفی هیات مدیره
   • انجمن مباحثه
   •  
    هیئت مدیره
     
    حسین علی محمدی

    سمت سازمانی : رئیس هیئت مدیره

    شاخه فعالیت: شرکتی
    پست الکترونیک : info@talayedaran.net
    عنوان شرکت : طلایه داران شبکه آذربایجان
     
    رضا رهبری
    سمت سازمانی : نایب رئیس اول هیئت مدیره
    شاخه فعالیت: فروشگاهی
    پست الکترونیک :thc.tab@gmail.com
    عنوان فروشگاه : کلینیک سخت افزار تبریز
     
    داود حاتمی
    سمت سازمانی : نایب رئیس دوم هیئت مدیره
    شاخه فعالیت: شرکتی
    پست الکترونیک : hatami@ttbz.ir
    عنوان شرکت : مهندسی شبکه و فناوری اطلاعات تحلیلگران تبریز
     
    علی دوچرخه ساز
    سمت سازمانی : عضو اصلی هیئت مدیره ( دبیر سازمان )
    شاخه فعالیت: شرکتی
    پست الکترونیک : ali.docharkhehsaz@gmail.com
    عنوان شرکت : مهندسی ایمن پرداز آذر
     
     
    آرش عزیزوند

    سمت سازمانی : عضو اصلی هیئت مدیره ( خزانه دار سازمان )

    شاخه فعالیت : شرکتی
    پست الکترونیک : arash.azizvand@gmail.com
    عنوان شرکت : فنی ومهندسی سیستم های اطلاعاتی فراداده تبریز
     
    علی ناصری کورعباسلو
    سمت سازمانی : عضو اصلی هیئت مدیره
    شاخه فعالیت: فروشگاهی
    پست الکترونیک : nasserimahdi@yahoo.com
    عنوان فروشگاه : کانن مرکزی تبریز
     
     
    ابوالفضل محمدی قدیم
    سمت سازمانی : عضو اصلی هیئت مدیره
    شاخه فعالیت : شرکتی
    پست الکترونیک :a.mohammadighadim@gmail.com
    عنوان شرکت : مهندسی شبکه و فناوری اطلاعات همگامان
     
    اصغر افتخاری
    سمت سازمانی : عضو اصلی هیئت مدیره
    شاخه فعالیت: شرکتی
    پست الکترونیک : Ae@eai.co.ir
    عنوان شرکت : افتخار آذرین آذربایجان
     
     
     
    سید مهدی حمیم اسکوئی  
    سمت سازمانی : عضو اصلی هیئت مدیره
    شاخه فعالیت : شرکتی
    پست الکترونیک : mehdi.hamim@yahoo.com
    عنوان شرکت : کلینیک مدیریت آذربایجان
     
     
     
    سهیل حیدری
    سمت سازمانی : عضو اصلی هیئت مدیره
    شاخه فعالیت : مشاور پایه 3
    پست الکترونیک : heidarisoh@gmail.com
     
     
     
     
    میر غفار سید زاده
    سمت سازمانی : عضو اصلی هیئت مدیره
    شاخه فعالیت: شرکتی
    پست الکترونیک : A.seyedzade@gmail.com
    عنوان شرکت : فردنگار آذربایجان 
     
     
    علی محمدی لامع
    سمت سازمانی : عضو اصلی هیئت مدیره
    شاخه فعالیت: فروشگاهی
    پست الکترونیک: ali_mlameh@yahoo.com
    عنوان فروشگاه: ریزپردازش سهند
     
     
     
    فرهاد رضائی فردی
    سمت سازمانی : عضو اصلی هیئت مدیره
    شاخه فعالیت: شرکتی
    پست الکترونیک : farhadrezaee.it@gmail.com
    عنوان شرکت : بهین ساختار ارتباط ایمن
     
     
     
    محمدرضا رنجبری
     سمت سازمانی:بازرس اصلی
     پست الکترونیک:farazco@gmail.com
     عنوان شرکت: فرار رایانه آذر
     
     

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقی می باشد.
مجری: پورتال سامان