• بخشودگی جرایم بدهی‌های حق بیمه لغایت اسفندماه 1390

    کد: 4523
    تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۲۰
    منبع خبر: روابط عمومی
    تعداد بازدید: 12348
    دستورالعمل اجرایی بخشودگی جرایم بدهی‌های قطعی لغایت اسفندماه 1390 اعلام شد.

    به آگاهی کلیه شرکت‌ها و واحدهای عضو می‌رساند طبق بند «9» ماده واحده قانون بودجه سال 91 کل کشور، به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده شده است به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق (بدهی‌های قطعی لغایت اسفند 90) جریمه حق بیمه کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی را مشروط بر اینکه حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف اصل حق بیمه اقدام نمایند، مورد بخشودگی قرار دهد.

    سازمان تامین اجتماعی دستورالعمل اجرایی بخشودگی جرایم بدهی‌های قطعی لغایت اسفند 1390 را طی دستور اداری شماره 6046/91/100 مورخ 04/07/1391 (فایل پیوست) به واحدهای تابعه ابلاغ و به شرح زیر مقرر نموده است:

    الف- در صورتی که کارفرمایان مدیون درخواست کتبی خود مبنی بر پرداخت بدهی‌های قطعی معوقه بابت اصل حق بیمه، بیمه بیکاری و 4% مستمری کارهای سخت و زیان‌آور لغایت اسفند 90 را طبق فرم پیش‌بینی‌شده (فرم درخواست می‌بایستی از شعب تامین اجتماعی دریافت گردد) حداکثر تا تاریخ 30/09/1391 ارایه و مبلغ مربوط را به صورت یک‌جا و تا تاریخ یادشده در یکی از بانک‌های عامل به حساب سازمان واریز نمایند، 90% جرایم متعلقه مورد بخشودگی قرار می‌گیرد.

    ب- در صورتی که کارفرمایان مدیون توان پرداخت کل بدهی‌های قطعی معوقه لغایت اسفند 90 را به صورت یک‌جا نداشته باشند، می‌توانند درخواست کتبی مبنی بر تقسیط بدهی‌های کارگاه خود را طبق فرم پیش‌بینی‌شده بابت اصل بدهی‌های قطعی معوقه لغایت اسفند 90 ارایه و ثبت دفتر شعبه مربوطه نمایند. در این صورت با توافق شعبه مربوطه بدهی تقسیط شده و در صورتی که کارفرما اقساط تعیین شده را در سررسیدهای مقرر پرداخت نماید، از بخشودگی جرایم به ترتیب زیر بهره‌مند می‌گردند:

    1) در صورت پرداخت قسط اول (30/10/91) تا سررسید قسط بعدی از بخشودگی 80 درصد جرایم مربوطه

    2) در صورت پرداخت قسط اول (30/11/91) تا سررسید قسط بعدی از بخشودگی 70 درصد جرایم مربوطه

    3) در صورت پرداخت قسط سوم (30/12/91) تا سررسید قسط بعدی از بخشودگی 60 درصد جرایم مربوطه

    4) در صورت پرداخت قسط چهارم (31/01/92) تا سررسید قسط بعدی از بخشودگی 50 درصد جرایم مربوطه

    5) در صورت پرداخت قسط پنجم (31/02/92) تا سررسید قسط بعدی از بخشودگی 40 درصد جرایم مربوطه

    6) در صورت پرداخت قسط ششم (31/03/92) تا سررسید قسط بعدی از بخشودگی 30 درصد جرایم مربوطه

    7) در صورت پرداخت قسط هفتم (31/04/92) تا سررسید قسط بعدی از بخشودگی 20 درصد جرایم مربوطه

    8) در صورت پرداخت قسط هشتم (31/05/92) تا سررسید قسط بعدی از بخشودگی 10 درصد جرایم مربوطه

    چنانچه کارفرما به هر دلیل هر یک از اقساط را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند، بدهی تبدیل به حال شده و جرایم نسبت به مانده بدهی مطالبه و دریافت خواهد شد.

    ج- در صورتی که کارفرما بدهی‌های لغایت سال 90 را قبل از اجرای قانون مزبور تقسیط و اقساط آن در حال پرداخت باشد، می‌تواند با ارایه درخواست کتبی طبق فرم‌های پیش‌بینی‌شده از بخشودگی جرایم متعلقه به شرح بندهای «الف» و «ب» فوق برخوردار شود.

    شرکت‌ها و واحدهایی که بابت حق بیمه و بیمه بیکاری و جرایم متعلقه لغایت سال 1390 بدهی به سازمان تامین اجتماعی دارند، جهت استفاده از تسهیلات قانون مزبور می‌توانند قبل از منقضی شدن مهلت تعیین‌شده به شعبه مربوطه مراجعه نمایند.

     فایل پیوست
     
    Bakhshudegi.jpg487.3  کیلوبایت
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقی می باشد.
مجری: پورتال سامان