•  
    ماهنامه علمی،تخصصی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان - شماره 5


    شهر الکترونیک - شهروند الکترونیک

    شماره : 5  
    ماه انتشار: زمستان  
    سال انتشار: 1389  
    مدیر مسئول: رضا محمودزاده هشترودی  
    سردبیر: جلال شمع سوزان  
     
     
         
         

     
     
    مطالب این شماره
    عناوین چکیده
     
   • بنرهای سمت چپ زیرپورتالکلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقی می باشد.
مجری: پورتال سامان