• کمیسیونهای تخصصی
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون سخت افزار

    دبیر کمیسیون : مهندس سیدزاده

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعتکلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقی می باشد.
مجری: پورتال سامان